دکتر میر سپهر پدرام

مدرسان و اساتید

عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران


جزئیات

  • تجربه و تخصص: متخصص جراحی دامپزشکی
  • تاریخ شروع همکاری: آذر 1400
  • تعداد رویدادها: 2 مشاهده بیشتر
دکتر میر سپهر پدرام