دکتر علی

مدرسان و اساتید

متخصص بیماری‌های داخلی حیوانات بزرگ،

عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،

دوره دیده ی اورژانس و مراقبت‌های ویژه اسب در ایرلند،

فعال در زمینه طب اسب


جزئیات

  • درجه: دکترای تخصصی طب داخلی حیوانات بزرگ از دامشگاه تهران
  • تجربه و تخصص: دامپزشک طب
  • عنوان شغلی: دامپزشک و استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • تاریخ شروع همکاری: آذر 1400
  • تعداد رویدادها: 1 مشاهده بیشتر
دکتر علی