دکتر حمید صداقت فر

مدرسان و اساتید

دامپزشک حیوانات خانگی،

دوره دیده مربیگری سگ‌های گارد و نگهبان ارتش


جزئیات

  • عنوان شغلی: جراح
  • تاریخ شروع همکاری: آذر 1400
  • تعداد رویدادها: 2 مشاهده بیشتر
دکتر حمید صداقت فر