فرمت بندی مقاله و نکات مهمی که باید بدانید

دنیای مقاله‌نویسی همیشه اصول و چارچوب‌های خاصی دارد. یکی از اصول مهم آن، رعایت فرمت و ساختار مقالات است. فرمت یعنی شکل و شمائل و حالتی که مقاله دارد. این ساختار و شمائل هم در محتوا و هم در ظاهر مهم است. یعنی باید در نگارش مقالات علمی به اصول و چارچوب‌هایی معتقد باشید.
زمانی که مقاله‌ای را به نگارش درمی‌آورید و قصد دارید که آن را برای یک ژورنال ارسال کنید، باید حواستان به رعایت فرمت ژورنال موردنظرتان باشد. یعنی بدانید که قرار است ظاهر و ترتیب گذاشتن بخش‌های مختلف اثرتان در مقاله از چه اصول و شکلی پیروی کند و محتوای‌تان هم در هر بخش منعکس‌کننده کدام بخش کارتان باشد.
در ادامه درباره فرمت‌بندی مقالات بیشتر برای‌تان خواهیم گفت چون فرمت‌بندی صحیح مقالات بسیار مهم است. بسیاری از مقالات به خاطر رعایت‌نکردن درست فرمت‌ مجلات از پذیرش در آنها محروم می‌شوند.

برای خواندن بقیه مطلب لاگین کنید.