dr hamid tavanaimanesh dr hamid tavanaimanesh Doctor dr hamid tavanaimanesh
dr hamid sedaghatfar dr hamid sedaghatfar Surgeon dr hamid sedaghatfar
dr amir tavakoli dr amir tavakoli dr amir tavakoli
dr hamed mansour dr hamed mansour متخصص کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی از دانشگاه تهران
dr omid zehtabvar dr omid zehtabvar متخصص آناتومی دامپزشکی
dr alireza nasiri dr alireza nasiri دامپزشک اختصاصی ماهیان زینتی،
dr ali mostafavi dr ali mostafavi متخصص طب داخلی حیوانات کوچک از دانشگاه شیراز
dr yazdan aryazand dr yazdan aryazand رزیدنت تخصص جراحی
dr mirsepehr pedram dr mirsepehr pedram عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
kiomars bahmani kiomars bahmani سم شناس
Dr. Nasser Vesal Dr. Nasser Vesal Veterinary Anesthegia and Analgesia Lecturer
Taraneh Ebnalnassir Taraneh Ebnalnassir Equine Scineces Lecturer
Dr. Mehdi Hassankhani Dr. Mehdi Hassankhani Small Animal Medicine Lecturer
Dr. Majid Ebnalnassir Dr. Majid Ebnalnassir Exotic Pet Lecturer
Dr. Mehdi Zarifi Dr. Mehdi Zarifi Large Animal Internal Medicine Lecturer
;